ĐỊA CHỈ CÔNG TY

9/10 Ấp Hưng Giang, Xã Mỹ Lâm, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

https://m.me/congtyphamthuy

EMAIL LIÊN HỆ

congtyphamthuy@gmail.com

Hãy liên hệ với chúng tôi